Obecně závazná vyhláška 15/2005 o místním poplatku ze psů

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA

Obecně závazná vyhláška č. 15/2005,

kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 6/2003, o místním poplatku ze psů

 

Zastupitelstvo města se usneslo dne 14. 12. 2005 vydat v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

 

Čl. 1

 

1. Sazby poplatku se v Příloze č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 6/2003, o místním poplatku ze psů, pro městský obvod Hošťálkovice mění takto:

"Sazby poplatku v Kč stanovené pro psa uvedeného v Čl. 7 pod písmenem

a) 200,-

b) 300,-

c) 200,-

d) 300,-

e) 400,-

f) 500,-

g) 200,-

h) 300,-."

 

Čl. 2

Účinnost

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2006.

 

Ing. Aleš Zedník, v.r.
primátor

Ing. Jaromír Chalupa, v.r.
náměstek primátora